גינה אקולוגית

במסגרת ההשתלמות המשולבת לקיימות של משרד החינוך  ואחד משלושת ימי השיא לאורך השנה, הוקמה גינה אקולוגית במתחם מביה"ס.

הקמת הגינה מאפשרת לתלמידים התנסות בעבודת האדמה ולמידה של תהליכים שונים המתרחשים בטבע, כמו מעגל עונות השנה ותהליכים של צמיחה, התפתחות והשתנות מזרע לפרי. החיבור לגינה וההנאה מהעבודה בה, מפתחים בקרב הילדים את הבסיס להבנת יחסי הגומלין בין האדם לאדמה ולעולם הצומח והחי ומגבירים את המודעות הסביבתית כלפיהם.