מסגרות ומכניקה הנדסית – מכונה למחזור זכוכית אקרילית

המורים המלווים:

אבו חמיד אבראהים, אבו עליון סלימאן, אברהם רחלי ושמעון לייבמן

כיתה י2

רציונאל:

לזכוכית אקרילית  שימושים רבים בתחומי הציוד המשרדי והבניה.

יתרונותיה המרכזיים הם שהיא זולה, נפוצה, לא מזהמת, בטיחותית משום שהיא לא  שבירה כמו זכוכית.

שמה המדעי  הוא פולימתיל מתאקרילט, אך בישראל שמה המסחרי הנפוץ הוא פרספקס.

אחד החסרונות של הפרספקס, הוא שאינו ידידותי לסביבה משום שלוקח זמן רב לפירוקו.

בית ספרנו הוא בית ספר הקשוב לצרכי הסביבה וקהילתו, חומר כה יעיל וזמין, הוא חומר שתלמידנו חשו צורך לעשות בו שימוש במספר יישומים רב ככל הניתן. בדרך התועלת כפולה. ניתן לבנות מוצרים זולים יותר, אך גם לתרום לאיכות הסביבה על ידי סילוק פסולת.

מתוך תחושת האחריות החברתית שבית ספרנו מנחיל לתלמידיו, לקחו על עצמם התלמידים את המשימה למחזור הזכוכית האקרילית. לשם כך, התלמידים יבנו מתקן המסוגל לכופף את שאריות הזכוכית האקרילית, ובתוך כך לשמיש אותה ליישומים חדשים, כך שלא יהיה צורך להשליכה.

 

תיאור הפרוייקט.

התלמידים יבנו מתקן המשמש לכיפוף הפרספקס בסדנת תחזוקת מערכות מכניות ומכניקה הנדסית  התלמידים יעשו שימוש בגוף חימום הממוחזר מתנור חימום, מברזל ומפח. התלמידים ישלבו את הרכיבים הללו לכדי יחידה אחת – מכונה, המסוגלת לקלוט שאריות של זכוכית פרספקס, והשמשתם מחדש על ידי כיפופם.  במהלך הפרוייקט יעשו התלמידים שימוש בידע שרכשו בסדנת הריתוך, וילמדו על עקרונות הקיימות.

 

שאלות מדרבנות:

אך אפשר לעשות שימוש חוזר בזכוכית טובה ?

אך אפשר לשמור על איכות הסביבה מפסולת  זכוכית ?

שימושים אפשריים לאחר המחזור ?

 

נושאים שילמדו בפרויקט:

  • ריתוך
  • שרטוט ממוחשב
  • תכן הנדסי

 

תוצרים סופיים

  • מכשיר חימום לכיפוף פרספקס
  • מצגת