חשמל רכב – מניעת שכיחת ילדים ברכב

מאת:  כיתה יא3  בהדרכת המורים : פחרי חוג'ראת  + מוטי חמו

מבוא לפרויקט :

עולמנו המהיר והדינמי מלא בהסחת הדעת . למרבה הצער שכחת ילדים הפכה למציאות, כאובה, זו טרגדיה חובקת עולם.

בית ספרנו הוא בעל  מודעות חברתית. תלמידי בית ספרנו ינסו באמצעים פשוטים וזולים, להתריע בפני הנהג על הימצאות תינוק או ילד ברכב לאחר סיום נסיעה .

רבים מתלמידנו הם בני הפזורה הבדווית  בנגב ותופעה כאובה זו מוכרת להם היטב.

תיאור הפרויקט :

בעזרת הידע שרכשו התלמידים במגמת חשמל רכב תלמידנו ייצרו מערכת אוטונומית שמסוגלת להזהיר את ההורה על סכנה לילד.

התלמידים יעשו שימוש ברכיבים בסיסים כמו ממסר, זמזם נורית אזהרה. המחיר הנמוך של הרכיבים האלה מבטיח מערכת זולה השווה לכל כיס .

שאלות :

איך מצילים את הילדים שלנו ?

תוצרים סופים :

  1. מערכת התרעה חשמלית ואוטונומית המשדרת אות אזהרה במקרה שכיחת ילד ברכב.
  2. מצגת הסבר על הפרויקט.