עברית – לשחק ולהתפעל בעברית

המורים המלווים:

רחל אברהם, כנרת נגר, רינה קלי, אייל הס

כיתות: ט3,י1,י3,יא2

 

רציונל:

מיומנות גבוהה בשפה העברית חשובה ביותר לחיים בישראל. השפה העברית היא שפת המסחר והתרבות במדינת ישראל. כמו כן, שפה זו חיונית לשם קבלת שירותים במשרדי הממשלה, בתקשורת ולקידום בעבודה.

עם זאת, מרבית ערביי ישראל ובתוכם הבדואים, אינם חשופים לשפה העברית בתכיפות הנדרשת לרכישת מיומנות חשובה זו. בבית ספריהם הם לומדים בשפה הערבית, והעברית מוגבלת לשיעורי שפה זרה.

אופי זה של לימוד השפה העברית בקהילה הערבית, גורם לכך שהשפה הופכת למקצוע המבוסס על שינון החומר, מבלי להעמיק בו באופן רציני.

בית ספרנו מח"ט רעות- מחנה נתן, רואה את הענקת הידע הכה חיוני בשפה העברית כבעל חשיבות עליונה , וככזה, פועל רבות להפיכת הלימוד למהנה.

כדי לגרום לתלמידים ללמוד ולזכור את נושא הפועל, והטיותיו , בנינו משחק מהנה שיביא ללימוד מועיל ומפרה.

תיאור הפרוייקט:

במסגרת הפרוייקט תלמידים ייצרו משחק אינטראקטיבי ללימוד הפעלים באופן יסודי וממצה. התלמידים ייצרו משחק לוח בו השחקן נדרש להתאים בין פועל, גוף וזמן.

בנוסף התלמידים ייצרו משחק kahoot לצורת התאמת פועל גוף וזמן.

כמו כן התלמידים יציגו את התהליך , המשחק ומסקנותיהם מן הפרוייקט במצגת.

שאלות מדרבנות:

איך מכייפים בפועל?

 

הנושאים שילמדו:

זמנים

גופים

שורשים

הטיות פעלים

בניינים