פיסיקה – מתקן להנפת חציר

נושא הפרויקט: שימוש בגלגלות לבניית מתקן להנפת חציר.

מורה מלווה: רפאל בן-זיקרי

רציונאל:

הנזקים הנגרמים לגוף כתוצאה מהנפת משקל כבד הם משמעותיים. הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. במגזר הבדואי, קיימת תלות רבה באורח חיים חקלאי, וחוסר מודעות לנזקי המשקל הכבד, וכתוצאה מכך ניתן לראות מבוגרים בדואים רבים במגזר הסובלים מבעיות גב, או בקעים.

בית ספרנו, מח"ט רעות- מחנה נתן , מעוניין להשתלב בקהילה ולסייע לה. תלמידנו מסיירים רבות בקהילה , ועדים ממקור ראשון לנזקים הנגרמים שם.

לשם כך יתכננו תלמידנו מתקן להנפת ערימות חציר, המשמש רבות במגזר. הילדים יעשו שימוש ביתרון המכאני הגלום בגלגלות, כדי לצמצם את העומס על הפועל עד למינימום ההכרחי.

 

תיאור הפרויקט:

במסגרת הפרויקט יבנו תלמידנו מתקן להנפת ערימות חציר המאפשר להעמיסן על משאית או אוטו טרנזיט, ללא נזקים לפועל. לשם כך, יעשו תלמידנו שימוש בתוכנת תיב"ם , מסגרות וחישובי כוחות שונים.

כמו כן התלמידים יבנו דגם של המודל הממחיש את הנלמד.

 

שאלות מדרבנות:

איך גלגלים קטנים יכולים לשנות את העולם?

 

תיאור התוצרים:

  • דגם של מתקן להרמת חציר לאוטו.
  • שרטוטים של החלקים השונים
  • מצגת