תעבורה – התמרור כדרך חיים

 

המורים המלווים:

אבי סרור

כינרת נגר

כיתה: י-1

רציונאל:

מחקרים מראים כי כ-70 אחוז מהתקשורת מתבצע באופן בלתי מילולי. זאת ועוד, קיים מתאם משמעותי בין השליטה בתקשורת הבלתי מילולית לבין הצלחה בחיים. אנשים המסוגלים להבין אותות מסוגלים לתפקד באופן יעיל יותר, וחשופים פחות לקצרי תקשורת מביכים .

אחד המקומות בו התקשורת הבלתי מילולית מתבטאת במלוא עוזה הוא חווית הנהיגה. תמרורים רבים מציפים את שדה ראייתו של הנהג. חלקם בצדי הכביש, חלקם מעליו, חלקם על גבי הכביש עצמו. כולם חייבים להיות מפוענחים במהירות הבזק כאשר חיי אדם מוטלים על הכף.

בית ספרנו, מח"ט רעות-מחנה נתן, מעוניין להעניק לבוגריו את נקודת הזינוק הטובה ביותר בחיים. ולשם כך, על התלמידים להבין את חוקי התעבורה, אך עליהם להבין גם מסרים סמויים ובלתי מילוליים הטמונים בתמרורים.

תיאור הפרויקט:

במסגרת הפרויקט התלמידים ילמדו על חשיבותם של התמרורים, וימיינו אותם על פי צורות וצבעים. הפרויקט ישולב עם שיעורי עברית ובשיעורים אלו יינתנו דוגמאות על חשיבותם של התמרורים בתחומי חיים נוספים, למען סדר ובטחון האוכלוסייה.

התלמידים יישמו עקרונות שלמדו על השפה הבלתי מילולית של התמרורים ויבדקו את ישימותם לתחומים אחרים.

 

שאלות מדרבנות:

איך מדברים בלי מילים?

מהו מסר נצחי?

 

הנושאים שילמדו:

  • חינוך תעבורתי
  • מיון תמרורים
  • סוגי תמרורים
  • חשיבות התמרורים.

התוצרים הסופיים:

  • שלושה תמרורים שיוצבו בבית הספר , האוסרים על פגיעה ברכוש ושמירה על סביבה נקייה.
  • מצגת