מערכות מכונאות רכב

מערכות מכונאות רכב

תוך כדי לימודים עיוניים ומעשיים, והתנסות מעשית במוסכי חוץ דרך פרויקט תעשיידע של משרד החינוך ואיגוד המוסכים, וסיורים לימודיים מודרכים התלמידים לומדים על מערכות הרכב ומכלליו כמו פעילות המנוע וחלקיו, מערכת ההילוכים לסוגיה, מערכת בלימה וכדומה.
בלמודים המעשיים בסדנא ובהתנסות המעשית במוסכים התלמידים נחשפים לחידושים הטכנולוגיים העדכניים ביותר בתחום הרכב, על מנת להכשיר אותם להשתלבות מוצלחת בענפי הרכב השונים הן להמשך לימודים או לעבודה במשק .