מגמת מסגרות ורתכות

מגמת מסגרות ורתכות

מטרת תוכנית הלימודים של המגמה להקנות לתלמידים את הידע התיאורטי וההתנסות המעשית התאימה , ולבצע תחזוקה מכנית למכונות ולציוד מסוגים שונים הקיימים בתעשייה

במסגרת לימודיהם מוקנות לתלמידים היכולות הבאות: הבנת סרטוטי חלקים ,תתי מערכות והרכבות מכניות , הבנת אופן פעולתן של המערכות יכולת הסתגלות לעבוד בסביבה ממוחשבת , איתור תקלות ותיקונן .

מגמה זו מציעה לימודים מעניינים ומאתגרים , ומפגישה את התלמיד עם מאגרי ידע שונים.

במסגרת ההתנסות תלמידי המגמה יבקרו במפעלי תעשייה ובמעבדות על מנת לחשוף אותם לעולם המעשי ולחידושים הטכנולוגיים העדכניים ביותר .